Tagszervezetek

 
szervezet munkavállalók önkéntesek ügyfelek fekvőbeteg ügyfelek járóbeteg A kedvezményezettek a megelőzéstől
helyek / ágyak álló ügyek száma
Rafa 0 3 - 20 8
Bonus Pastor 15 30 24 550 2000*
Crucea Albastra 11 5 40 20 300
Identitate - 16 - 80 200
Mana Deschisa 6 5 24 0 100
Preventis 2 40 - 20** 2.610***
Teen Challenge 5 2 20 10 500
Total 46 107 108 1.264 7.478

RAFA – Bonus Pastor

Küldetésnyilatkozat A RAFA-program az alkoholizmus által ténylegesen és potenciálisan károsított családok megsegítésére törekszik a közvéleményformálás, tanácsadás és támogató csoportok működtetése révén, egy kiegyensúlyozott élet, egészséges kapcsolatok kialakítása céljából, keresztyén értékrend és elvek alapján.
Célcsoport Alkoholizmus által érintett családok
Kliensek száma Kb. 30 család
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 1 alkalmazott, 5 önkéntes
Tevékenységek / szolgáltatások Támogató csoport szenvedélybetegeknek és családtagjaiknak, Tini-klub, Egyéni tanácsadás, Tájékoztató és megelőző tevékenysgek iskolákban, kórházakban, Terápiás program szenvedélybetegeknek és családtagjaiknak
Terápiás modell Meghatározása folyamatban
Limba/Language/ Nyelv román

Bonus Pastor Alapítvány

Küldetésnyilatkozat A Bonus Pastor Alapítvány célja, hogy gyakorlati módon hirdesse és mutassa meg Jézus Krisztus szeretetét az alkohol-, kábítószer-, játék- és egyéb függőségekben szenvedő embereknek és családtagjaiknak, a függőségek orvosi, pszichológiai, szociális ill. spirituális megközelítésében.
Célcsoport Különféle – alkohol, drog, játékfüggő személyek és ezek családtagjai.
Kliensek száma 24 ágy a Drogterápiás Otthonban. 2011 április végén: 8 személy
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 2 szociális munkás, 3 pszichológus, 3 lelkipásztor + 6 adminisztratív
Tevékenységek / szolgáltatások
 • Rövid (12 napos) és hosszú (3-9 hónapos) terápiás programok
 • Utógondozó programok (3 hétvégi konferencia, nyári tábor)
 • Támogató csoportok
 • Prevenciós jellegű gyermek és tini programok (nyári táborok, találkozók)
 • Prevenció iskolákban és egyéb intézményekben
Terápiás modell A rövid terápiás program a magyarországi Kék Kereszt Egyesület által gyakorolt modell adaptált változata, a következő elemekkel: egyéni és csoport terápia, orvosi és pszichológiai témájú előadások, szemináriumok, igehirdetések, bibliai elmélkedések. A hosszú terápiás programban a kanadai eredetű, hat fázisos, terápiás közösség-modellt , a tanulásos jellegű PORTAGE, programot használjuk. A program célja a pozitív szmélyiségfejlesztés, hatékony viselkedésminták és új, keresztyén értékek elsajátítása.
Limba/Language/ Nyelv magyar, román

Asociatia Crucea Albastra

Küldetésnyilatkozat Munkánkat diakóniai küldetésnek tekintjük: fogadjuk úgy az embert, ahogyan jelentkezik, segítsük felemelkedni, kísérjük el életótjának egy szakaszán, segítve, hogy megtalálja egy kiteljesedő, drogmentes élethez szabadságát és felelősségét
Célcsoport Alkohol és egyéb szerfüggők valamint családtagjaik (családi tanácsadás).
Kliensek száma
 • 25 fős csoport a férfiotthonban
 • 15 fős csoport a női otthonban
 • igény szerint, a nappali foglalkoztatóban (ambuláns kezelés)
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 10
Tevékenységek / szolgáltatások Psichológiai tanácsadás, csoportos és egyéni pszichoterápia, orvosi és szociális ellátás, lelki segítségnyújtás, munkaterápia, családi és közösségi beilleszkedés támogatása, stb. Alkalmilag prevenció és képzés.
Terápiás modell A Kék Kereszt Egyesület, a De Hoop és a Minnesota és egyéb modelleket ötvöző terápiás közösségek, tanácsadási központok.
Limba/Language/ Nyelv román

Mana Deschisa (Nyitott Kéz) Egyesület

Küldetésnyilatkozat Urunkat és Megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust szolgáljuk a romániai hajléktalan és reménytvesztett fiatalok életkedvét élesztve. Az utcáról, árvaházakból, börtönökből vagy nehéz körülmények között élő családokból fogadjuk. Célunk, hogy visszaadjuk őket a társadalomnak, képessé téve s felkészítve őket egészséges kapcsolatokra, munkavégzésre, saját életükért való felelősségvállalásra, azzal a reménységgel, hogy Istennel való kapcsolatuk is kialakul.
Célcsoport 18 év feletti felnőtt fiatalok, akik tartósan szenvednek a korábban tapasztalt elhagyás vagy rossz bánásmód nyomán, amelyek a következő gondok kialakulásához vezetnek: érzelmi zavarok, visszaélésből származó traumák, függőség, stb.
Kliensek száma 12 hely
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 5 önkéntes; 12 alkalmazott
Tevékenységek / szolgáltatások Hátrányos helyzetű személyek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, szociális ellátás, közösségfejlesztés, lelki tanácsadás, szenvedélybeteg-ellátás;
Terápiás modell Alapvető napi tevékenységek, amelyeket kiegészítenek az egyéni és csoportos tanácsadás. Klienseink terápiájának további eszközei: a munka, zene, művészet, olvasás, stb.
Limba/Language/ Nyelv román

Preventis Egyesület

Küldetésnyilatkozat Célunk a gyermekek és fiatalok nevelése, hogy képesek legyenek jó döntéseket hozni, amelyek hozzájárulnak testi, értelmi, érzelmi és lelki egészségük kialakulásához, kinek-kinek egyéni lehetőségei szerinti legteljesebb kibontakozásához.
Célcsoport
 • Gyermek, tizenévesek és a nevelésükben szerepet játszó felnőttek, iskolákban, egyházi gyülekezetekben és más, köz- vagy magánintézményben (prevenció)
 • Szerhasználó fiatalok és családjaik (tanácsadás)
Kliensek száma kb. 2.500 évente
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 3 alkalmazott, 2 szerződéssel együttműködő, kb. 40 önkéntes évente
Tevékenységek / szolgáltatások
 • Általános és specifikus szerhasználat-megelőzés gyerekek és fiatalok között
 • Ambuláns tanácsadás szerfüggőknek
 • Addiktológiai képzés
Terápiás modell A DeHoop modell, kognitív-viselkedés megközelítésben, valamint a rendszerszemléletű családterápia
Limba/Language/ Nyelv román

Teen Challenge Alapítvány

Küldetésnyilatkozat A Teen Challenge szervezet célja azon drogfüggő és önpusztító életmódot folytató személyek megsegítése, akik világosan kifejezik a függőségüktől való szabadulás vágyát. A Teen Challenge Romania jelszava: „Reménytelenekből reményhordozók”, amely azon célkitűzésünket fogalmazza meg, hogy segítséget nyújtsunk a szenvedélybetegeknek, hogy megszabadulva függőségükből sikeres életet éljenek, és a maguk rendjén segítséget nyújtsanak a bajban levőknek.
Célcsoport A romániai társadalmi körülmények sajátosságából adódóan a fiataloknak két csoportjára irányítjuk figyelmünket:
 1. Társadalmi helyzetük következtében az utcán lakó tizenévesekre és fiatalokra, akik: egy állami intézményben nőttek fel egy sor olyan érzelmi fogyatékossággal, amely megakadályozza a társadalomba való beilleszkedésüket és képtelenekké teszi őket kapcsolatok építésére; alapvető ismeretek és képességek híján élnek. Oldószer-, heroin- és alkoholfüggők lévén rendezetlen életet élnek, kialakítva az ú. n. hajléktalan szindrómát, amit a koldulás, lopás, munkahelyhiány jellemez. Országunkban ez a múltnak és jelennek egyaránt gondja. Mindez idáig – úgy hisszük – azért mondott csődöt sok segítő szándékú próbálkozás, mert a figyelem csupán anyagi szükségeik kielégítésére irányult (élelem, ruházat, lakás, pénz). Segíteni szeretnénk, hogy felelős életet éljenek, és nem csupán a halat akarjuk adni nekik, hanem megtanítani őket halászni. Már látunk jó eredményeket, amelyeknek elérésében az egy éves intenzív programot nyújtó bentlakásos Rehabilitációs Központunk nagyon fontos szerepet játszik.
 2. Kábítószerfüggők (többnyire heroinfogyasztók). A heroinfüggőség óriási gond Romániában. 2004-ben a heroin-tóladagolás okozta halálesetek csúcsértéket mutattak: naponta kettőt jegyeztek. Az utóbbi években Bukarest a heroinfogyasztás robbanásszerű növekedéséről vált híressé: a kórházakat elárasztották a segítségkérések. A kormány és a román társadalom nincs felkészülve annak a problémának a megoldására, amivel szembesül. Becslések szerint csupán Bukarestben megközelítőleg 40 000 kábítószer fogyasztó van, viszont egy rehabilitációs program sem áll rendelkezésükre. Az a kevés hely, ahol szenvedélybetegekkel foglalkoznak, nagyon költséges, és nincs a városban, aminek következtében a legtöbb szenvedélybeteg számára elérhetetlen. Sajnos, hogy a családnak kell hordoznia a rehabilitáció költségeit, miközben maga a család is megélhetéséért küzd, vagy azon kínlódik, hogyan törlessze fia/lánya szerhasználata nyomán támadó adósságait. Hetenként találkozunk összetört, reménytvesztett családokkal, akiknek egyetlen vágyuk, hogy gyermekük ismét „normális” legyen.
Kliensek száma 8
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 10 alkalmazott/ 5 önkéntes
Tevékenységek / szolgáltatások
 • Utcai munka
 • Teen Challenge kávéző
 • Tevékenység a methadon-kiosztó központokban
 • Tevékenység a detox központokban
 • Ambuláns rehabilitáció
 • Ambuláns program lányoknak
Terápiás modell Egyéni terápia
Limba/Language/ Nyelv román

Identitate Egyesület

Küldetésnyilatkozat Mi, az IDENTITATE Egyesület tagjai, Jézus Krisztus követői, több keresztyén felekezet tagjaiként egyesületet alkotunk, melynek célja a droghasználat megelőzése, a különféle függőségekben szenvedők kezelése és rehabilitálása.
Célcsoport Szenvedélybetegek és társfüggők
Kliensek száma 400
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 20 önkéntes
Tevékenységek / szolgáltatások Közvéleményformálás, prevenció, tanácsadás és pszichoterápia
Terápiás modell Minnesota
Limba/Language/ Nyelv román

Victory Outreach Egyesület

Küldetésnyilatkozat A Victory Outreach Egyesület a reménység üzenetét hozza a világ nagyvárosaiba. A Victory Outreach azt a vágyat igyekszik felkelteni és erősíteni az emberekben, hogy lehetőségeiket teljességgel betöltsék ebben az életben, méltósággal, a valahova tartozás és céltudatosság érzésével.
Célcsoport
 • Hajléktalanok
 • Drogfüggők
 • Alkoholfüggők
 • Prostituáltak
Kliensek száma 20 hely, 7 (Rehabilitációs programban), 5 (Visszajáró program) Némelyeknek van munkahelyük, mások együtt dolgoznak a munkatársainkkal
Alkalmazottak ill. munkatársak száma 2 (teljes időben alkalmazott), 7 (önkéntes)
Tevékenységek / szolgáltatások
 • Utcai tevékenység Bukarest utcáin
 • Rehabilitációs otthon többnyire szerfüggő fiúk/férfiak számára
 • Rehabilitációs otthon többnyire szerfüggő lányok/nők számára
 • Segítő hálózat és segítségnyújtás családi kapcsolatok helyreállításában ex drogosok számára
 • Hétfőtől péntekig: nyitott ház – meleg étel, zuhanyozás, ruhatisztítás, kapcsolat-építés és tanácsadás lehetőségével, Lelkesítő, motiváló bibliai üzenet
 • Naponta evangélizáció
 • Gyülekezeti közösségi alkalom
 • Szerdán: Imaóra és bibliatanulmányozás
 • Péntek este: keresztyén filmek (szendviccsel vagy levessel)
 • Vasárnap du: imaóra
 • Éjjeli menedékhely hajléktalanoknak, amikor a hőmérséklet 10 C  fok alá esik (50 férőhely)
Terápiás modell Victory Outreach egy nemzetközi, egyház-orientált szolgálat, meélynek hivatása a világ szenvedő embereinek evangélizálása és tanítvánnyá tétele Jézus Krisztusnak reményt és jövőt hirdető örömüzenetével. Ebben a hivatásában a Victory Outreach elkötelezett a gyülekezet-plántálásra és fejlesztésre, valamint rehabilitációs ill. képzési központok létrehozására a világ kulcsfontosságú fontos városaiban.
Limba/Language/ Nyelv román