Despre ROSAAC

ROSAAC reprezintă Coaliţia împotriva Abuzului de Substanţe şi a Adicţiilor din România. Odată cu inundarea pieţei româneşti cu droguri în 1998, atât Guvernul României cât şi organizaţii non-guvernamentale au decis să întindă o mână spre semenii lor care se confruntau cu probleme legate de dependenţă. Pentru a sprijini într-un mod cât mai eficient efortul persoanelor dependente pentru recuperare, câteva organizaţii creştine au decis să îşi unească forţele, formând Coaliţia ROSAAC.

Noi credem că recuperarea şi reabilitarea, conducând spre o viaţă liberă de adicţii, este posibilă pentru orice dependent.

Prin intermediul ROSAAC, societatea românească beneficiază de câteva tipuri de servicii. Acestea acoperă prevenirea antidrog, tratamentul ambulator, tratamentul în centre de zi, tratamentul rezidenţial, managementul de caz şi training. Membrii ROSAAC pot fi găsiţi pe tot întinsul ţării. Obiectivul principal al acestui website este să prezinte o descriere clară a acestor servicii, în special pentru cei care în primul rând au nevoie de sprijinul şi dedicarea noastră: persoanele dependente şi membrii familiilor lor.

Organizaţiile membre ROSAAC provin din diferite denominaţiuni creştine. Ceea ce ne uneşte este credinţa că Dumnezeu, aşa cum este prezentat în Biblie, are compasiune pentru persoanele dependente şi ne cere să le oferim ajutor. Recunoaştem că a-ţi deschide inima pentru Hristos este o alegere voluntară. Prin urmare, toţi clienţii noştri sunt liberi să-şi ia propriile decizii privind credinţa.